Política de privacitat

Dades relatives al Responsable del Tractament de dades
Entitat: SERVEIS TECNICS INDUSTRIALS DEL VALLES SL
CIF: B58981697
Direcció: CARRER INDÚSTRIA, 101 – (08420) CANOVELLES
E-mail: RECEPCIO@STIV.CAT
Responsable del tractament : PERE CANALS MASLLORENS
Telèfon del Responsable: 649252645
E-mail del Responsable del tractament : RECEPCIO@STIV.CAT

Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a SERVEIS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL VALLÈS, S.L tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra / venda de material
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació amb l’entitat
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Donar-un servei
 • Realització de la declaració de la renda i altres treballs derivats d’activitats assessores / gestores.
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

Termini de conservació dels dadas
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part de l’responsable del tractament

Destinataris
Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria / Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL VALLÈS, S.L estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició a el tractament de les seves dades. SERVEIS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL VALLÈS, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret de Accés fes clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació fes clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supresió (Oblid) fes clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament fes clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Oposició fes clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER INDÚSTRIA, 101 – (08420) CANOVELLES 

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l’tractament de les teves dades personals.

Politica de cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies .

Centre de preferències de privadesa

Necessary

Advertising

Analytics

Other