Politica de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

 

  1. Dades relatives al responsable

Responsable Tratamiento 

  – Entitat: SERVEIS TECNICS INDUSTRIALS DEL VALLES SL
    – CIF de la entitat: B58981697
    – Direcció de la entitat: CARRER INDUSTRIA, 101 – (08420) CANOVELLES
    – Email de la entitat: RECEPCIO@STIV.ES
    – Responsable del tractament : PERE CANALS MASLLORENS
    – Telèfon del Responsable del tractament : 649252645
    – Direcció email del Responsable del tractament : RECEPCIO@STIV.ES

 

  1. Finalitats

 

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a SERVEIS TECNICS INDUSTRIALS DEL VALLES SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

   • Compra / venda de material
   • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
   • Manteniment de la relació amb l’entitat
   • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
   • Donar-un servei
   • Realització de la declaració de la renda i altres treballs derivats d’activitats assessores / gestores.
   • Realitzar comandes
   • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
   • Recepció de la prestació d’un servei
   • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
   • Tramitació de pressupostos
   • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

 

  1. Termini de conservació dels dadas

 

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

  1. Legitimació

 

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

   • Consentiment inequívoc
   • Execució d’un contracte
   • Interès legítim per part de l’responsable de l’tractament

 

  1. Destinataris

 

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

   • Administració tributària
   • Bancs i entitats financeres
   • Encarregats de destrucció de documentació
   • Entitats de Consultoria / Auditoria
   • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
   • Gestoria / Assessoria
   • Seguretat social
   • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 

  1. Drets

 

Té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVEIS TECNICS INDUSTRIALS DEL VALLES SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició a el tractament de les seves dades. SERVEIS TECNICS INDUSTRIALS DEL VALLES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

   • Per exercir el seu dret de Accés fes clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Rectificació fes clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Supresió (Olvido) fes clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Limitació del Tratamiento fes clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Oposició fes clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER INDÚSTRIA, 101 – (08420) CANOVELLES </Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies .strong> adjuntat una fotocòpia de l’DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l’tractament de les teves dades personals.

 

  1. Politica de cookies

 

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies .

Centre de preferències de privadesa

Necessary

Advertising

Analytics

Other