PROGRAMACIÓ

STIV

CONTACTA AMB NOSALTRES
  • T. 938 616 970 | F. 938 616 971
  • stiv@stiv.es

PROGRAMACIÓ

AUTÒMATS / HMI / ROBOTS / SCADA / SERVIDOR

Un punt que treballem molt en els nostres dissenys, és la facilitat d’interectuació home-màquina.

D’una senzilla cèl·lula autònoma controlada per un autòmat, a línies de màquines semi / automàtiques amb sistemes robotitzats controlats des d’una autòmat central i amb pantalles HMI cada unitat de procés.

Són les representacions gràfiques de l’procés a ‘real time’ a les pantalles HMI un exemple d’aquesta interactuació. L’operari visualitza, controla i modifica els paràmetres de tot el procés de la màquina de manera molt intuïtiva.

I si es vol fer un control exhaustiu de la producció d’una planta, implantem un programari SCADA adequat a la necessitat de el client i el tipus de producte.

Centre de preferències de privadesa

Necessary

Advertising

Analytics

Other